Học tiếng Anh qua những câu nói bất hủ

Học tiếng Anh qua những câu nói bất hủ. Đây là một cách học vừa giúp bạn có thêm nhiều hiểu biết, vừa giúp bạn có thể có những câu nói giao tiếp hay.

I will always choose a lazy person to do a difficult job… Because he will find an easy way to do it

(Tôi luôn luôn chọn những người lười biếng để làm những việc khó khăn … bởi vì họ sẽ tìm ra cách dễ nhất để hoàn thành việc đó – Bill Gates)

You will never be brave if you do not get hurt

You will never learn if you do not make mistake

You will never be successful if you do not encounter failure

(Bạn sẽ không bao giờ mạnh mẽ nếu bạn không bị đau

Bạn sẽ không bao giờ học được một cái gì đó nếu bạn không mắc sai lầm

Và sẽ không bao giờ thành công nếu không gặp thất bại)

Do not let your dreams just be dreams

(Đừng để giấc mơ chỉ mãi là một giấc mơ mà thôi)

We can not change yesterday, but we can change today

(Chúng ta không thể thay đổi hôm qua nhưng ngày hôm nay thì có thể)

If I fail, I try again and again and again…

(Nếu thất bại tôi sẽ làm lại, làm lại và làm lại – Nick Vujicic)

Sow a thought, and you reap an act

Sow an act, and you reap a habit

Sow a habit, and you reap a character

Sow a character, and you reap a destiny

(Gieo ý nghĩ, gặt hành động

Gieo hành động, gặt thói quen

Gieo thói quen, gặt tính cách

Gieo tính cách, gặt số phận)

Take care of your body. It is the only place you have to live

(Chăm sóc cơ thể cẩn thận. Vì đây là nơi duy nhất bạn phải sống)

Do not wait for the perfect moment.

Take the moment and make it perfect

(Đừng chờ đợi những giây phút hoàn hảo

Hãy nắm lấy thời khắc đó và biến nó trở nên hoàn hảo)

In the life you have a choice: bitter or better?

Choose better, forget bitter

(Trong cuộc đời bạn nếu có những sự lựa chọn như đắng cay hoặc tốt đẹp?

Chọn tốt đẹp và quên đắng cay)

We can not change yesterday, but we can make the choice to make today a wonderful day!

(Không thể thay đổi ngày hôm qua nhưng chúng ta có thể làm cho ngày hôm nay trở thành nên tuyệt đẹp)

Những câu trên hoàn toàn có thể trở thành những câu tiếng anh giao tiếp mà bạn nên sử dụng để nói với một ai đó về cuộc sống và những điều quanh bạn.

Phụ huynh chọn giáo viên  phù hợp tại link này: https://www.daykemtainha.vn/gia-su

Từ khóa tìm kiếm: dạy guitar tại nhàhọc guitar tại nhàgia sư guitargia sư tại nhàgiáo viên dạy kèm tại nhàdạy kèmhọc kèm tại nhàgia sư tiếng anhdạy kèm tiếng anh